ท่่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือ Full Text ได้ที่ www.textbooksproject.org

มูลนิธิโครงการตำราฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556
เรื่อง”อีสาน – ลาว – ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน” (Isan – Laos – Khmer Studies in ASEAN Community)
พฤหัสบดี 28 – ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Please check your short code, no records available.

การสัมนนาวิชาการนานาชาติ International Conference

“500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส

และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554″

500th Anniversary of Siam-Thailand Relations with Portugal and the West: 1511-2011

วันพฤหัส 24 – ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2554 Th 24 – Fr 25 November 2011

ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Rajabhat University

หนังสือแนะนำใหม่ล่าสุด มีวางตลาดแล้ว

    

การอ่านส่งเสริมการพัฒนาและการรู้หนังสือในเด็กเล็กโครงการตำราเรียนเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการอ่านและความเข้าใจในหมู่เด็กนักเรียนเราต้องการให้เด็กและคนหนุ่มสาวพัฒนาความรักสำหรับคำที่เขียนโดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการอ่านและชมรมหนังสือที่พวกเขาสามารถพูดคุยและเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือที่พวกเขารัก.

ยิ่งกว่านั้นเราต้องการเปิดใจเด็กเกี่ยวกับเรื่องราวและนิทานพื้นบ้านที่ล้อมรอบวัฒนธรรมของประเทศไทย เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวของประเทศของตนเองผ่านการอ่าน.

โครงการตำราเรียนมีผู้สอนและผู้สอนที่มีทักษะสูง เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ จะซึมซับหนังสือได้ง่ายผู้สอนของเราจึงใช้ทักษะการสอนที่มีประสิทธิภาพหลากหลายประเภท มากที่สุดที่เป็นไปได้เราต้องการให้ผู้เรียนวัยเยาว์ของเรามีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ดี นั่นเป็นเหตุผลที่เรามีแบบฝึกหัดการอ่านประเภทต่าง สำหรับนักเรียนของเรา.

ในโครงการตำราเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะต่อไปนี้:

  • เข้าใจประเภทต่าง
  • ทักษะความเข้าใจและการคิดเชิงตรรกะอย่างรวดเร็ว
  • พัฒนาเรื่องราวโดยสอนพวกเขาถึงวิธีการเขียนแปลงการตั้งค่าธีมและการวิเคราะห์ตัวละคร
  • ทักษะการแก้ไขและทบทวนพื้นฐานที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

นอกจากทักษะการอ่านแล้วเรายังต้องการให้นักเรียนของเราพัฒนาทักษะการเขียน การอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่แยกกันไม่ออกสองอย่างที่นักเรียนควรมี ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือกิจกรรมสันทนาการทักษะเหล่านี้สามารถช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะการเขียนและการอ่านที่มีประสิทธิภาพที่พวกเขาสามารถใช้ในอนาคต.

เราต้องการให้นักเรียนของเราเป็นนักเขียนที่หลากหลายดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้พวกเขาแยกสาขาออกเป็นประเภทการเขียนที่แตกต่างกัน ในการทำเช่นนี้เราเปิดเผยให้พวกเขามีรูปแบบการเขียนต่างๆ เช่นบล็อกข่าวสารและการเขียนเชิงสร้างสรรค์.

นอกเหนือจากโปรแกรมปกติของเราแล้วเรายังมีโปรแกรมการอ่านภาคฤดูร้อนที่สามารถช่วยนักเรียนรักษาสมาธิและทักษะการเข้าใจในช่วงฤดูร้อน ในช่วงฤดูร้อนโปรแกรมของเราเราพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการอ่านของนักเรียนโดยมอบหมายหนังสือให้นักเรียนที่พวกเขาต้องเรียนให้จบภายในหนึ่งสัปดาห์ หลังจากอ่านหนังสือเราจะขอให้นักเรียนของเราเขียนบทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาเข้าใจหนังสือที่มอบหมายให้พวกเขาอย่างไร.

ลงทะเบียนกับเราตอนนี้

ส่งใบสมัครของคุณไปที่ Textbooksprojects.com และจองโปรแกรมและกำหนดเวลาที่คุณต้องการสมัครหากคุณต้องการนำบุตรหลานของคุณไปใช้ในโปรแกรมของเราคุณจะถูกขอให้ส่งเอกสารที่เราจะใช้ในการคัดกรองใบสมัครของบุตรหลานของคุณ ควรชำระค่าธรรมเนียมสองสัปดาห์ก่อนถึงกำหนดส่งการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมจะรวมถึงหนังสืออาหารว่างและสื่อการเรียนรู้ที่ใช้สำหรับการประชุม  นอกจากนี้ใบรับรองจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียม.

เรารับนักเรียนส่วนใหญ่สำหรับโปรแกรมของเรา อย่างไรก็ตามเราไม่รับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีเท่าที่เราต้องการรองรับนักเรียนมากขึ้นการตั้งค่าปัจจุบันของเราไม่สามารถรองรับเด็กเล็ก  ยินดีต้อนรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 7 ถึง 14 ปี.