ท่่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือ Full Text ได้ที่ www.textbooksproject.org

มูลนิธิโครงการตำราฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2556
เรื่อง”อีสาน – ลาว – ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน” (Isan – Laos – Khmer Studies in ASEAN Community)
พฤหัสบดี 28 – ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยสู่การแก้ปัญหา - เปิดตัวหนังสือ J.C. Ingram
“กับดักชาตินิยม” - สัมภาษณ์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
โครงการอบรมเกียรติบัตร “อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู–อาจารย์” รุ่นที่ 5/2552
อ่านข่าวงานสัมมนา "การเมืองสยามประเทศ (ไทย) –หลังรัฐบาลใหม่และหลังรัฐธรรมนูญ 2550" จากประชาไท
อ่านข่าวงานสัมมนา "ไสยศาสตร์/มตร์ดำ การเมือง และชาตินิยม กรณีศึกษา 2 ปราสาทฯ" จากประชาไท
Pramoedya Ananta Toer: From Indonesia to Siam by Benedict Anderson
For the LOVE of SIAM by Charnvit and SIAM or Thailand by B. Terwiel
รายงานข่าวเสวนา "ปัญหาประชาธิปไตยใน พม่า ไทย และอาเซียน"
แนะนำหนังสือชุด "1 ศตวรรษการเมืองสยามประเทศไทย" โดย น.ส.พ.ไทยรัฐ
รายงานข่าวสัมมนา "1 ศตวรรษการเมืองสยามประเทศไทย" โดย ประชาไท
รายงานสัมมนา "การตลาดเรื่องการเมือง กับ การเมืองเรื่องการตลาด" โดย ยุวดี มณีกุล
แนะนำหนังสือใหม่ 2 เล่ม "พระราชอำนาจ" กับ "กึ่งศตวรรษไทยศึกษา" น.ส.พ.ไทยรัฐ
สรุปข่าว เสวนา “ทางวิชาการ”: เสรีภาพทางวิชาการกับวิกฤตการเมืองไทย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กล่าวถึงหนังสืออยุธยา และชุดเมืองไทยหลังทักษิณ+ขิงแก่ 3 เล่ม
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กล่าวถึงหนังสือชุดการเมืองไทย 9 เล่ม
The Myth of Naresuan: Enjoy the film, but be wary of spin doctors by The Nation
อ่านข่าวสรุปการสัมมนาเรื่อง "ทหารกับการเมืองในอุษาเคนย์"
แนะนำหนังสือเรื่อง การเมืองกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ โดย มอญดูดาว ประชาไท
แนะนำหนังสือเรื่อง รัฐในพม่า โดย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนะนำหนังสือเรื่อง รัฐในพม่า โดย มอญดูดาว ประชาไท
Robert Taylor and The State in Burma: โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
แนะนำหนังสือชุดการเมืองไทย 8 เล่ม จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
รายงานข่าวการสัมมนา "ทหารกับการเมือง"
งานครบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการตำราฯ / News report on 40 years Aniversary
สัมมนาเรื่อง "เรียนรู้อีสานผ่านจดหมายเหตุ" และร่วมเดินทางทัศนศึกษาลาวใต้
งานสัมมนาเรื่อง "แม่น้ำโขง-สาละวิน: ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์"
ดร.ชาญวิทย์ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายก ประท้วงการสร้างเขื่อนในแม่น้ำสาละวิน

การสัมนนาวิชาการนานาชาติ International Conference

“500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส

และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554″

500th Anniversary of Siam-Thailand Relations with Portugal and the West: 1511-2011

วันพฤหัส 24 – ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2554 Th 24 – Fr 25 November 2011

ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Rajabhat University

หนังสือแนะนำใหม่ล่าสุด มีวางตลาดแล้ว

    

การอ่านส่งเสริมการพัฒนาและการรู้หนังสือในเด็กเล็กโครงการตำราเรียนเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการอ่านและความเข้าใจในหมู่เด็กนักเรียนเราต้องการให้เด็กและคนหนุ่มสาวพัฒนาความรักสำหรับคำที่เขียนโดยให้พวกเขามีส่วนร่วมในการอ่านและชมรมหนังสือที่พวกเขาสามารถพูดคุยและเรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือที่พวกเขารัก.

ยิ่งกว่านั้นเราต้องการเปิดใจเด็กเกี่ยวกับเรื่องราวและนิทานพื้นบ้านที่ล้อมรอบวัฒนธรรมของประเทศไทย เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวของประเทศของตนเองผ่านการอ่าน.

โครงการตำราเรียนมีผู้สอนและผู้สอนที่มีทักษะสูง เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ จะซึมซับหนังสือได้ง่ายผู้สอนของเราจึงใช้ทักษะการสอนที่มีประสิทธิภาพหลากหลายประเภท มากที่สุดที่เป็นไปได้เราต้องการให้ผู้เรียนวัยเยาว์ของเรามีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ดี นั่นเป็นเหตุผลที่เรามีแบบฝึกหัดการอ่านประเภทต่าง สำหรับนักเรียนของเรา.

ในโครงการตำราเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะต่อไปนี้:

  • เข้าใจประเภทต่าง
  • ทักษะความเข้าใจและการคิดเชิงตรรกะอย่างรวดเร็ว
  • พัฒนาเรื่องราวโดยสอนพวกเขาถึงวิธีการเขียนแปลงการตั้งค่าธีมและการวิเคราะห์ตัวละคร
  • ทักษะการแก้ไขและทบทวนพื้นฐานที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

นอกจากทักษะการอ่านแล้วเรายังต้องการให้นักเรียนของเราพัฒนาทักษะการเขียน การอ่านและการเขียนเป็นทักษะที่แยกกันไม่ออกสองอย่างที่นักเรียนควรมี ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือกิจกรรมสันทนาการทักษะเหล่านี้สามารถช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะการเขียนและการอ่านที่มีประสิทธิภาพที่พวกเขาสามารถใช้ในอนาคต.

เราต้องการให้นักเรียนของเราเป็นนักเขียนที่หลากหลายดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้พวกเขาแยกสาขาออกเป็นประเภทการเขียนที่แตกต่างกัน ในการทำเช่นนี้เราเปิดเผยให้พวกเขามีรูปแบบการเขียนต่างๆ เช่นบล็อกข่าวสารและการเขียนเชิงสร้างสรรค์.

นอกเหนือจากโปรแกรมปกติของเราแล้วเรายังมีโปรแกรมการอ่านภาคฤดูร้อนที่สามารถช่วยนักเรียนรักษาสมาธิและทักษะการเข้าใจในช่วงฤดูร้อน ในช่วงฤดูร้อนโปรแกรมของเราเราพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการอ่านของนักเรียนโดยมอบหมายหนังสือให้นักเรียนที่พวกเขาต้องเรียนให้จบภายในหนึ่งสัปดาห์ หลังจากอ่านหนังสือเราจะขอให้นักเรียนของเราเขียนบทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาเข้าใจหนังสือที่มอบหมายให้พวกเขาอย่างไร.

ลงทะเบียนกับเราตอนนี้

ส่งใบสมัครของคุณไปที่ Textbooksprojects.com และจองโปรแกรมและกำหนดเวลาที่คุณต้องการสมัครหากคุณต้องการนำบุตรหลานของคุณไปใช้ในโปรแกรมของเราคุณจะถูกขอให้ส่งเอกสารที่เราจะใช้ในการคัดกรองใบสมัครของบุตรหลานของคุณ ควรชำระค่าธรรมเนียมสองสัปดาห์ก่อนถึงกำหนดส่งการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมจะรวมถึงหนังสืออาหารว่างและสื่อการเรียนรู้ที่ใช้สำหรับการประชุม  นอกจากนี้ใบรับรองจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียม.

เรารับนักเรียนส่วนใหญ่สำหรับโปรแกรมของเรา อย่างไรก็ตามเราไม่รับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีเท่าที่เราต้องการรองรับนักเรียนมากขึ้นการตั้งค่าปัจจุบันของเราไม่สามารถรองรับเด็กเล็ก  ยินดีต้อนรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 7 ถึง 14 ปี.