Textbooks Project: การนำเสนอเรื่องราวของพม่าในสื่อไทย

ไทยและพม่ามีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนระหว่างสองประเทศซึ่งสื่อไทยไม่ค่อยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศอื่น หากมี ก็น้อยมากที่จะเป็นงานเขียนที่สร้างสรรค์ เรียนรู้เพื่อมเติมเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวของพม่าในสื่อไทยไปพร้อมกับ Textbooks Project 

 

เรื่องราวน่าตื่นเต้นของพม่าในสื่อไทย 

อุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยมีเป็นหลายสิบฉบับทั้งหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและสำนักพิมพ์ภาษาอังกฤษหลัก สองแห่ง เมื่อเป็นการตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนเกี่ยวกับประเทศพม่าในมุมมองที่แตกต่างกัน 

อย่างแรก หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมีความทุ่มเทพยายามที่จะเปิดเผยรายงานข่าวเกี่ยวกับพม่ามากกว่าหนังสือพิมพ์ภาษาไทย หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมุ่งไปที่ภูมิภาคและความคิดเห็น รวมไปถึงการจ้างนักข่าวและคอลัมนิสต์มากพอที่จะทำข่าวได้อย่างครอบคลุมในพม่า 

แม้จะเป็นเช่นนั้น หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมีข้อจำกัดในส่วนของผู้อ่านชาวต่างชาติและคนที่มีการศึกษาสูงหรือคนไทยในระดับนักธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าประชากรส่วนใหญ่ของไทยพึ่งพาสื่อภาษาไทยในการติดตามข่าวสารของประเทศอื่น  

อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น อย่างเช่น ไทยรัฐ ไม่มีข้อมูลมากพอในการตีพิมพ์เกี่ยวกับข่าวของประเทศพม่า หากพวกเขาตีพิมพ์ เรื่องราวส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางที่ไม่ดีนักโดยไม่มีการอ้างหลักฐานหรือแหล่งที่มา สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้สึกน่าตื่นเต้นนี้ได้รับการแต่งเดิมโดยสื่อไทยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตีพิมพ์บทความในหน้าแรก  

ข่าวเกี่ยวกับประเทศพม่ามักมีลักษณะและสำนวนที่เป็นไปในทางลบ เช่น ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายจากประเทศพม่าเพื่อมาแย่งงานคนในพื้นที่ ตัวอย่างอื่น รวมไปถึง ชาวพม่าที่มาอยู่แพร่เชื้อไววัส ผู้ลี้ภัยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ท้าทายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยการตัดไม้ทำลายป่าและค้ายาเสพติด และเรื่องราวอื่น มากมายที่เป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ทวิภาคี

Textbooks Projects: ประเทศพม่าและภาพลักษณ์ด้านลบในประเทศไทย 

ไม่ว่าสื่อไทยจะตำหนิถึงภาพลักษณ์ของชางพม่าในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์ประกอบสำคัญของความเป็นไทยเป็นต้นตอของอคติที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน

คนไทยถูกปลูกฝั่งมารุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกลียดประเทศพม่าและคนพม่า พร้อมทั้งสื่อไทยส่งต่อความเกลียดชังนี้ไปยังคนรุ่นใหม่ เพราะแบบนี้ Textbooks Project ถึงได้เรียกร้องให้สื่อไทยยอดนิยม อย่าง ไทยรัฐ เดลี่นิวส์ และข่าวสด ออกมารับผิดชอบในการนำเสนอข่าวที่เป็นกลางแก่ผู้อ่าน 

 

Textbooks Project ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่เพื่อการรับรู้เกี่ยวกับหัวข้อและเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับ ภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา และภาษาและวรรณกรรม พร้อมด้วยความถูกต้องของเนื้อหาและรายละเอียด 

นี่คือเป้าหมายของเราเพื่อนำเสนอโอกาสทางการเรียนรู้ โดยไม่เกี่ยวกับอายุของบุคคล โดยผ่านบริการที่เรานำเสนอ เช่น สัมมนา การแก้ไขหนังสือ ออกแบบปกหนังสือ การพิมพ์ และอื่น อีกมามาย

Textbooks Project: การนำเสนอเรื่องราวของพม่าในสื่อไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *