Textbooks Project ในเวียดนาม

เวียดนามเป็นประเทศที่เกิดขึ้นมาด้วยความแข็งแกร่งของความสามัคคีและมีความต้องการความสงบอย่างแรงกล้า ดินแดนที่เต็มไปด้วยคนดีที่เกิดมาจากความเสียสละอย่างเหลือคณานับของบรรพบุรุษพวกเขา และเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขา เวียดนามมุ่งมั่นที่จะเป็นประเทศสงบสุขอย่างต่อเนื่องซึ่งยกระดับพลเมืองให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

ชัยชนะอันยิ่งใหญ่และความสูญเสียของเวียดนามบรรจุอยู่ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพวกเขา โดยผ่านความนับถือเมื่อครั้งในอดีต เวียดนามก้าวสู่อนาคตที่สดใสในปี 2020 และอีกหลายปีข้างหน้า 

 วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 

เรื่องสั้น นวนิยายและหนังสือในส่วนอื่นๆ ที่มีส่วนสำคัญในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของผู้คน เรื่องราวที่บรรจุอยู่ในหนังสือไม่ได้เพียงแค่สร้างจินตนาการแต่ยังติดตามเรื่องราวในประวัติศาสตร์ บางเรื่องอาจส่งผลกระทบต่อผู้เขียนอย่างมาก อิทธิพลต่อพวกเขาที่ใส่ความคิดลงไปในการเขียน 

โดยการอ่านส่วนหนึ่งของเรื่อง บางเรื่องเห็นวัตถุประสงค์ของหนังสือได้โดยง่าย บางวรรณกรรมเป้าหมายพื้นฐานคือสอนผู้คน ให้ความเพลิดเพลิน สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลต่อผู้คน 

แต่การแบ่งปั่นภูมิปัญญาเริ่มต้นด้วยการอ่านคำพูดของคนอื่น เพราะแบบนี้ Textbooks Project จึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน Thailand’s Munithik ของประเทศไทย ตอนนี้ได้แพร่ไปถึงเวียดนามและประเทศอื่นๆ ทั่วเอเชีย 

ด้วยเหตุผลดีๆ เหล่านี้ กลุ่มของเรามีเป้าหมายเพื่อการสนับสนุนประวัตศาสตร์ของกลุ่มภาคตะวันออกโดยผ่านทางการอ่านและความเข้าใจ โดยการใช้เรื่องราวที่บรรพบุรุษได้ให้ไว้แก่เราและประวัติศาสตร์ในตอนที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ เราได้เปลี่ยนทิศทางสร้างการเรียนรู้ขั้นสูงไม่ใช่เพียงแค่เยาวชนแต่ยังเพื่อเด็กๆ อีกด้วย 

The Textbooks Project 

กลุ่มของเรามีเป้าหมายเพื่อให้บริการหนังสือที่หลากหลายบรรจุไว้ด้วยชาวบ้านของเวียดนามและชาวเอเชีย เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราวและประวัติศาสตร์ โดยการเรียนรู้จากหนังสือหลากหลายที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพื้นฐานจริงๆ ลูกๆ ของคุณจะเข้าใจโลกได้มากขึ้น ในทางกลับกัน พวกเขาสามารถสื่อสารความคิดเห็นที่เหมาะสมแก่ เพื่อนๆ เพื่อนร่วมงาน และแม้แต่คนที่อายุมากกว่าพวกเขาด้วย 

โดยผ่านบทเรียนของเรา ผู้เรียนของเราจะผ่านการอ่านและพยายามทำความเข้าใจพลังของคำด้วยตัวเอง โดยการพบเจอกับนักเขียนและคนที่รักการอ่านคนอื่นๆ ในการสัมมนาและกิจกรรมอื่นๆ ลูกๆ ของคุณจะได้พบกับผู้คนที่มีอายุและภูมิหลังที่ต่างกันคนที่เชื่อมต่อทุกอย่างด้วยความรักต่อหนังสือ 

นอกจากกิจกรรมสนุกๆ แล้ว เรายังมีบทเรียนหลักไวยากรณ์พื้นฐานและการเรียบเรียงสำหรับลูกๆ ของคุณด้วย โดยผ่านการเรียนรู้บทเรียนของภาษาและการเขียน ผู้เรียนของเราจะได้รับทักษะซึ่งพวกเขาจะสามารถนำใช้ในการศึกษาได้ 

โดยผ่านการอ่าน จิตใจของเด็กสามารถเปิดรับวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านของพวกเขา ด้วยการเปิดใจ ลูกๆ ของคุณจะสามารถติดสินใจได้เองและมีความเชื่อมั่นเพื่อใช้ในสิ่งที่พวกเขาเรียนมา 

มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเขาในการก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่สู่การเรียนรู้สิ่งใหม่และไม่เหมือนใครได้แล้ววันนี้กับ Textbooks Project

Textbooks Project ในเวียดนาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *