Textbooks Project ในบรูไน

การอ่านออกเขียนได้เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะนำพาให้คนรุ่นของเรามีอนาคตที่สดใส คนที่จิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางคนในโลกของเราได้เผยแพร่ประสบการณ์และความเชื่อของพวกเขาผ่านทางนิยาย เรื่องสั้น หนังสือประวัติศาสตร์และอื่นๆ โดยการเรียนรู้ในส่วนขอฃเรา เราสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้ 

อย่างไรก็ตาม มีเพียงแค่ไม่กี่คนที่เห็นความสำคัญของการอ่านและการเขียนเป็นประสบการณ์ที่สนุกของการเรียนรู้มากกว่าทำงานบ้าน 

Textbook Projects เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนความรู้ทางประวัตศาสตร์ วรรณกรรม และอื่นๆ อีกมาก บทเรียนของเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยม มากเท่ากับการสอนภาษาและการอ่านให้แก่ผู้เรียนของเรา เป้าหมายอีกข้อของเราคือเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาอ่านมากขึ้นแม้แต่หลังจบโปรแกรมแล้วและบางทีอาจจะแบ่งปั่นความสนใจของพวกเขาแก่ผู้อื่น 

รายการหนังสือ

จุดเด่นการเรียนรู้ของเราคือเรื่องราวของบรูไน ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย บทเรียนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนและวรรณกรรมสมัยใหม่ของแต่ละประเทศ แต่ยังมีการสัมมานาอย่างต่อเนื่องและกิจกรรมอื่นๆ ที่เรามีให้กับผู้เรียนของเรา 

ในฐานะสุลต่านอิสลามอิสระ บรูไนมีเรื่องราวอันวิเศษทางวัฒนธรรม ประเพณี และการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นรากฐานอันเก่าแก่ของการตั้งถิ่นฐานชาวพุทธในศาสนาฮินดู บทเรียนของเราไม่เพียง แต่นำเสนอเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของประเทศที่งดงามนี้ แต่ยังรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย

การแบ่งปั่นเพื่อเก็บชุดหนังสือของ The Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities ต่อไปนี้เป็นรูปแบบหนังสือที่เรามีให้ในชั้นเรียน 

  • สังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา 

เรื่องราวเหล่าถูกจัดว่าเป็นจุดเด่นในหนังสือ เช่น Mon-Khmer Studies, Kidney Legend, Rice and Humans – Agricultural Ecology in Southeast Asia และอื่นๆ 

  •  ประวัติศาสตร์ 

มาเรียนรู้เกี่ยวกับชะตากรรมของประเทศอื่นๆโดยผ่านหนังสือ เช่น Vietnamese Political History, History of Isan, Western Thesis Theory และ อื่นๆ 

  •  การเมือง

มุมมองในเรื่องการเมือง ต่อสู้เพื่อเสรีภาพของพลเมือง ละอื่นๆ อีกมาก ในหนังสือเรื่อง The Siam Revolution 1932, History of Separatist Theory in Southern Thailand, ธรรมศาสตร์กับการเมือง และอื่นๆ อีกมาก 

* รายการของหนังสือและเรื่องราวทั้งหมดที่ให้บริการสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของ Foundation’s official

Textbooks Project เริ่มมาจากภารกิจถอดรหัสหนังสือจากหลายๆ ประเทศจนถึงประเทศไทย การทำอย่างต่อเนื่อง เราได้ตัดสินใจขยายหนังสือที่เราชื่นชอบต่อบุคคลอื่นๆ ยิ่งกว่าบทเรียนขั้นสูง คือเราให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พบกับนักเขียนและคนที่ชื่นชอบหนังสือคนอื่นๆ 

โดยการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนของเรา ลูกๆ ของคุณจะได้สัมผัสกับกับเรียนรู้ในส่วนของการอ่านทางวิชาการ ถึงแม้ว่าเราจะให้ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษา แต่เราให้ความสำคัญทางสติปัญญาที่พวกเขาจะค้นพบได้ด้วยตัวเองจากหนังสือที่พวกเขาอ่าน 

วัฒนธรรมของโลก ประเพณี และประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือและเป็นความทรงจำของผู้คน ทวีปเอเชียประกอบไปด้วยวัฒนธรรมที่ผสมผสานมาเป็นพันๆ ปีที่เรานำมาใช้เพื่อเป็นสังคมมนุษย์

Textbooks Project ในบรูไน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *