History

Textbooks Project ในบรูไน

การอ่านออกเขียนได้เป็นหนึ่งในสิ่งที่จะนำพาให้คนรุ่นของเรามีอนาคตที่สดใส คนที่จิตใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางคนในโลกของเราได้เผยแพร่ประสบการณ์และความเชื่อของพวกเขาผ่านทางนิยาย เรื่องสั้น หนังสือประวัติศาสตร์และอื่นๆ โดยการเรียนรู้ในส่วนขอฃเรา เราสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้  อย่างไรก็ตาม มีเพียงแค่ไม่กี่คนที่เห็นความสำคัญของการอ่านและการเขียนเป็นประสบการณ์ที่สนุกของการเรียนรู้มากกว่าทำงานบ้าน 

Textbooks Project ในเวียดนาม

เวียดนามเป็นประเทศที่เกิดขึ้นมาด้วยความแข็งแกร่งของความสามัคคีและมีความต้องการความสงบอย่างแรงกล้า ดินแดนที่เต็มไปด้วยคนดีที่เกิดมาจากความเสียสละอย่างเหลือคณานับของบรรพบุรุษพวกเขา และเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขา เวียดนามมุ่งมั่นที่จะเป็นประเทศสงบสุขอย่างต่อเนื่องซึ่งยกระดับพลเมืองให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ชัยชนะอันยิ่งใหญ่และความสูญเสียของเวียดนามบรรจุอยู่ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพวกเขา โดยผ่านความนับถือเมื่อครั้งในอดีต เวียดนามก้าวสู่อนาคตที่สดใสในปี 2020 และอีกหลายปีข้างหน้า   วรรณกรรมและประวัติศาสตร์  เรื่องสั้น นวนิยายและหนังสือในส่วนอื่นๆ ที่มีส่วนสำคัญในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของผู้คน เรื่องราวที่บรรจุอยู่ในหนังสือไม่ได้เพียงแค่สร้างจินตนาการแต่ยังติดตามเรื่องราวในประวัติศาสตร์ บางเรื่องอาจส่งผลกระทบต่อผู้เขียนอย่างมาก อิทธิพลต่อพวกเขาที่ใส่ความคิดลงไปในการเขียน  โดยการอ่านส่วนหนึ่งของเรื่อง บางเรื่องเห็นวัตถุประสงค์ของหนังสือได้โดยง่าย บางวรรณกรรมเป้าหมายพื้นฐานคือสอนผู้คน ให้ความเพลิดเพลิน สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลต่อผู้คน  แต่การแบ่งปั่นภูมิปัญญาเริ่มต้นด้วยการอ่านคำพูดของคนอื่น เพราะแบบนี้ Textbooks Project จึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน Thailand’s Munithik ของประเทศไทย ตอนนี้ได้แพร่ไปถึงเวียดนามและประเทศอื่นๆ ทั่วเอเชีย  ด้วยเหตุผลดีๆ เหล่านี้ กลุ่มของเรามีเป้าหมายเพื่อการสนับสนุนประวัตศาสตร์ของกลุ่มภาคตะวันออกโดยผ่านทางการอ่านและความเข้าใจ โดยการใช้เรื่องราวที่บรรพบุรุษได้ให้ไว้แก่เราและประวัติศาสตร์ในตอนที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ เราได้เปลี่ยนทิศทางสร้างการเรียนรู้ขั้นสูงไม่ใช่เพียงแค่เยาวชนแต่ยังเพื่อเด็กๆ อีกด้วย  The Textbooks Project