เรียนเชิญร่วมการเสวนา

24451101.jpg

"มรดกโลกกับปัญหาเขตแดน”

วันอาทิตย์ที่  8 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์  ชั้น 3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

----------------------------

12.30      ลงทะเบียน และชมวีซีดี/Free registration

13.00      เสวนา  / วิทยากร/Panel Discussion

                                สมปอง   สุจริตกุล               

                                พนัส   ทัศนียานนท์
                                พวงทอง  ภวัครพันธุ์

                                มรกต   เจวจินดา ไมยเออร์

อัครพงษ์ ค้ำคูณ

                                จอม   เพชรประดับ  ดำเนินรายการ

16.00     อาหารว่างและสังสรรค์

หมายเหตุ ร่วมจัดโดย “โครงการเขตแดนของเรา-เพื่อนบ้านของเรา” (สมานฉันท์สุวรรณภูมิ-อาเซียน)

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์