ปีที่ 58 ฉบับที่ 18004 วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2550

เกี่ยวกับไทยรัฐ    มูลนิธิไทยรัฐ    ศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ  

:. หน้าแรกไทยรัฐ .:

 

ข่าวประจำวัน

คอลัมน์ประจำวัน

เดลี่@เวบ

สายตรงต่างแดน

ร่วมงานกับไทยรัฐ

ติดต่อโฆษณา

   |    การเมือง    |    เศรษฐกิจ   |    กีฬา    |   บันเทิง    |    วิทยาการ    |    สังคม-สตรี    |    การศึกษา    |    การเกษตร    |    ต่างประเทศ    |    กทม.   |   

 

ส่วนบนของฟอร์ม

ส่วนล่างของฟอร์ม

 

แนะนำหนังสือดีๆ [6 พ.ค. 50 - 00:56]

 

 

Thairath Book Online

--------------------------------------------------------------------------------------------

ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2550

 

 

 

"อยุธยา" (Discovering Ayutthaya)  ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุงใหม่ เมษายน 2550 จำนวน 356 หน้า ราคา 590 บาท

 

ทิ้งระยะเวลา 4 ปีจากการจัดพิมพ์ครั้งแรก "อยุธยา": Discovering Ayutthaya  จึงได้มีการจัดพิมพ์ครั้งที่ 5 ในปีนี้ อันเป็นปีครบรอบ 240 ปีแห่งการเสียกรุงศรีอยุธยา 120 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยญี่ปุ่น ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยความสนับสนุนจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เปิดตัวหนังสือชื่อเดียวกันในฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ด้วย

 

อยุธยา ดำรงความเป็นราชธานีแห่งกรุงสยามมาถึง 417 ปี ย่อมมีเรื่องราวมากมายให้เล่าขาน ทั้งที่เป็นตำนาน และที่เป็นอนุสาวรีย์ในรูปลักษณะของวัด วังต่าง ๆ แต่หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จักกับอยุธยา ในหัวข้อที่กว้างกว่านั้น เริ่มจากสภาพภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรม แล้วจึงเข้าสู่เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง บุคคลสำคัญ การเมือง การปกครอง เหตุการณ์สำคัญ วิถีชีวิตชาวบ้าน และเรื่องราวเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ

 

ภายในหนังสือความหนากว่า 350 หน้า นอกจากบรรจุเนื้อหาจากนักวิชาการ หลายสิบท่านที่มาร่วมกันเขียนให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายแล้ว ยังมีภาพประกอบและแผนที่เก่าอีกมากมาย ช่วยให้เปิดอ่านได้ไม่เบื่อ

 

สำหรับภาษาอังกฤษได้รับเกียรติจาก ไมเคิล ไรท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุษาคเนย์ศึกษา มาเป็นบรรณาธิการแปล ส่วนภาษาญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจาก ศ.โทชิฮารุ โยชิคาว่า อดีตศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโอซาก้า เป็นบรรณาธิกาแปล ฉบับภาษาต่างด้าวทั้งสองราคาเล่มละ 700 บาท

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

เมืองไทย: หลังทักษิณ?5 แลไปข้างหน้า  : ปฏิวัติ รัฐประหาร "ปฎิรูป" การเมืองและรัฐธรรมนูญไทย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 1 ่ เมษายน 2550 จำนวน 104 หน้า ราคา 190 บาท

 

เมืองไทย: หลังทักษิณ?5  เป็นเอกสารวิชาการโครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน ชุดที่ 5 ประจำปี 2549 ที่บันทึกการสัมมนาเรื่อง แลไปข้างหน้า  : ปฏิวัติ รัฐประหาร "ปฎิรูป" การเมืองและรัฐธรรมนูญไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน

 

ภายในเล่มประกอบด้วยปาฐกถานำ โดยศ.เสน่ห์ จาริก ประธานมูลนิธิโครงการตำราฯ และผู้เขียน "การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ" ซึ่ง ผศ.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ กล่าวแนะนำหนังสือเล่มนี้  ถัดมาเป็นการอภิปราย โดยศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ พูดเรื่อง วัฏจักรรัฐธรรมนูญไทย  จาตุรนต์ ฉายแสง กับหัวข้อ การเมืองเรื่องอารยะ  ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ กับเรื่อง โศกนาฏกรรมการเมืองไทย หลังรัฐประหาร 19 กันนยา  ส่วนดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ มาในหัวข้อ รัฐธรรมนูญกับ "ความเป็นไทย"  ส่งท้ายกับอ.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล  "แลไปข้างหน้า ให้พ้นฝันร้าย"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ทหารกับการเมืองในอุษาคเนย์ : ศึกษาเปรียบเทียบในกรณีของไทย พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 1  เมษายน 2550 จำนวน 144 หน้า ราคา 220 บาท

 

ลักษณะร่วมกันของกลุ่มประเทศอุษาคเนย์อย่างหนึ่งคือการที่มีกลุ่มทหารเข้ามาเป็นตัวละครหลักในการเมืองของแต่ละประเทศ อย่างลึกซึ้งในแต่ละช่วงเวลา การทำความเข้าใจกับความเป็นมาและเป็นไปของคนกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธ

 

หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารวิชาการ โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้าน หมายเลข 1/2550

เป็นผลิตผลจากการบันทึกการสัมมนา ทหารกับการเมืองในอุษาคเนย์ : ศึกษาเปรียบเทียบในกรณีของไทย พม่า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เมื่อ 14 มกราคม 2550 ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ กล่าวเปิดในหัวข้อ 1 ศตวรรษทหารกับการเมืองไทย จากนั้นไล่เรียงไปในแต่ละประเทศ โดย วิทยา สุจริตธนารักษ์ กล่าวถึง ทหารกับการเมืองอินโดนีเซีย สีดา สอนศรี เล่าถึงทหารกับการเมืองในฟิลิปปินส์ พรพิมล ตรีโชติ ให้รายละเอียด ทหารกับการเมืองในพม่า และสุรชาติ บำรุงสุข กับความกำกวมในเรื่อง ทหารกับการเมืองในไทย 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เมืองไทย: หลังขิงแก่ 1 มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 1  เมษายน 2550 จำนวน 92 หน้า ราคา 190 บาท

 

เมืองไทย: หลังขิงแก่ 1 เป็นเอกสารวิชาการ โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้าน หมายเลข 2/2550 จากการเสวนาชื่อเดียวกันกับหนังสือ เมื่อ 9 มีนาคม 2550 ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ในเล่มแบ่งหัวข้อออกเป็น "เกี่ยเซียะ ประสานประโยชน์ อภิชนและชนชั้นนำไทย" โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ "แลไปข้างหน้า-การเมืองไทย" โดย เอนก เหล่าธรรมทัศน์ "การเมืองเรื่องวงศ์อสัญแดหวา" โดยอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ "รัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ.2550" โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล ปิดท้ายด้วยปัจฉิมกถา "สันติประชาธรรม-ปะชาธิปไตย" โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

 

 

==============================================================================