มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

เรียนเชิญร่วมงาน

“สยามประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ พล นิกร กิมหงวน”

กับ “มิตาเกะ–ข้างหลังภาพ” มีอะไร? ในภาษาวรรณศิลป์ของ “ศรีบูรพา”

กำหนดการ “วันนักกลอน”

จันทร์ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ. ราชดำเนินกลาง

 

๑๓.๐๐                         ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐         แข่งขันประชันกลอนสดนักเรียนมัธยมตอนปลายระดับประเทศ ตัวแทน ๗ ภาค

๑๕.๐๐ -๑๕.๓๐          แถลงข่าว “สยามประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ พล นิกร กิมหงวน”             

ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ

คุณชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

คุณยุทธ โตอดิเทพย์ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย คุณทองแถม นาถจำนง บก. สยามรัฐรายวัน

๑๕.๓๐–๑๗.๐๐          เสวนาสาธารณะ “มิตาเกะ–ข้างหลังภาพ” มีอะไร? ในภาษาวรรณศิลป์ของ “ศรีบูรพา”

ร่วมเสวนาและฉายภาพโดย

ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร

คุณชมัยภร แสงกระจ่าง

คุณทองแถม นาถจำนง

คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ธำรงค์ศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

๑๗.๐๐–๑๗.๓๐          ประกาศผลกลอนกระดาษและขับเสภากลอน “ข้างหลังของศรีบูรพา” โดย วัฒนะ – เทวี บุญจับ

๑๗.๓๐-๑๘.๓๐           มอบรางวัลผลชนะเลิศประชันกลอนสด/ระดับประเทศและระดับภาค/รางวัลประกอดกลอนกระดาษ รางวัลชนะเลิศร้อยกรองออนไลน์/นักกลอนตัวอย่าง ๒๕๕๐

๑๗.๓๐–๑๘.๓๐          ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๐

๑๘.๓๐                        มุทิตาจิตนักกลอนอาวุโส และร่วมรับประทานอาหารเย็นและเข้าสู่งาน “วันนักกลอน ๕๐”

 

พิธีกรประจำวัน รักษ์มนัญญา สมเทพ, วรัญญา เอี่ยมสำอางค์

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 081-319030 , 085-1666473

เสวนาสาธารณะโดยความสนับสนุนร่วมมือของ

·       บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย

·       สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

·       มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

·       สโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล