อุษาคเนย์เสวนาสาธารณะ: Southeast Asian Public Talks

เรียนเชิญร่วมการเสวนา

http://www.panoramio.com/photos/original/19836274.jpg

"แม่น้ำโขงแห้ง!!!???” The Mekong Drying!!! ???

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2553 Monday April 5

เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้อง/Room 101 คณะเศรษฐศาสตร์/Economics ธรรมศาสตร์/Thammasat ท่าพระจันทร์/Tha Phrachan

 

12.30     ลงทะเบียน และชมวีซีดี/Free registration

13.00     กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย ดร. ชัชวดี ศรลัมภ์ รก. คณบดีศิลปศาสตร์ มธ./Opening by Dr. Chatchawadee Saralamba-Acting Dean of Liberal Arts

13.15     เสวนา  / วิทยากร/Panel Discussion

                พนัส ทัศนียานนท์/Panat Tassaneeyanond.                             

                เพียรพร ดีเทศน์/Pianporn Dethet.             

กัมปนาท ภักดีกุล/Kampanat Bhakdikul.

                อัครพงษ์ ค้ำคูณ/Akkrapong Khamkhoon.              

                ชาญวิทย์ เกษตรศิริ/Charnvit Kasetsiri.  ดำเนินรายการ

16.15     ซักถาม/Discussion

16.30     ปัจฉิมกถาโดย อดีต สว. เตือนใจ ดีเทศน์ และ ปิดงาน/Closing Remark-Tuenjai Dethet

หมายเหตุ   เนื่องในโอกาสครบรอบ  หนึ่งทศวรรษ 2543 – 2552 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ. ไม่มีค่าลงทะเบียน  (ฟรี)  ร่วมจัดโดย 

-    วิชา อศ. ๔๕๑ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  มธ. 

-          มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

-          อนุกรรมการจัดเสวนาอุษาคเนย์ คณะกรรมการจัดงานครบรอบ ๑๐ ปี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ มธ.