เชิญร่วมงานเสวนา / เปิดตัวหนังสือ Book launch

หนังสือชุด สมุดเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา

Know Our ASEAN Neighbors

 

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557

เวลา 13.30 16.30 น.

ณ ห้อง LA 107 ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

13.30 ลงทะเบียน

14.00 กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์

กล่าวเปิดงาน โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.15                                                    แนะนำหนังสือ และเสวนา ASEAN : Know Our Neighbors /

รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา

โดย ศ.(พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธารานนท์ *

ผศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

คุณธีรภาพ โลหิตกุล

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

อ.มรกตวงศ์ ภูมิพลับ

ผศ.กาญจนี ละอองศรี ดำเนินรายการ

16.30                                                     ประกาศรางวัล และพิธีตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการภาพถ่าย ผู้คน ชีวิต แผ่นดิน และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN: Peoples, Lifes, Lands, and Cultures) / อาหารว่างและสังสรรค์

 

พิธีกร คุณโชติรส นาคสุทธิ์

จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ร่วมกับ วิชา อศ.210 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มธ.

หมายเหตุ ในวันงานเปิดตัวหนังสือจำหน่ายหนังสือ ราคาพิเศษ

สนใจติดต่อสอบถามที่ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โทร. 02-424-5768 , 02-433-8713 e-mail : textbooksproject@gmail.com

* อยู่ระหว่างทาบทาม