Jit Phoumisak at TU 13 June

งานแถลงข่าวงาน 80  ปีจิตร ภูมิศักดิ์ และ 70  ปีสยามเป็นไทย

13 มิถุนายน 14.00 – 17.00 น.

ห้อง 301  ศิลปศาสตร์ มธ.  ท่าพระจันทร์

......................

 

13.00                     ลงทะเบียน (ฉาย วีซีดีสยามเป็นไทย)

14.00 -14.30        แถลงข่าว งาน 80 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ และการก่อตั้งมูลนิธิ จิตร ภูมิศักดิ์

โดย         ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  และ นพ. พลเดช ปิ่นประทีป

สมฤทธิ์ ลือชัย พิธีกรกิตติมศักดิ์

14.30 -16.30        อภิปราย “แม่น้ำกก-เสียมกุก กับความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม"

โดย         ดร.วิไลวรรณ   ขนิษฐานันท์ 

ดร.ศานติ    ภักดีคำ

อ.อัครพงษ์  ค่ำคูณ

ดร.ชาญวิทย์    เกษตรศิริ   ดำเนินรายการ   

16.30 - 17.00    แถลงข่าวการจัดงาน  "70 ปีสยามเป็นไทย พ.ศ. 2482-2552 (1939-2009): ย้อนเวลาสู่อนาคต"

โชว์ตัวอย่างการแสดงภาควัฒนธรรมบางส่วน

-  ละครประกอบเพลง  "จากนางสาวสยามเป็นไทย ถึงนางงามจักรวาล ฯลฯ...”

-  ขับเพลงประสานเสียง โดย  Seas TU BAND หรือตัวอย่างเพลงชาติลาว กัมพูชา และพม่า

-  งิ้วธรรมศาสตร์ (จูเนียร์)  

(จบรายการ  เชิญสื่อมวลชนไปยังหอประชุมใหญ่ มธ. คอนเสิร์ต “คนยังคง ยืนเด่นโดยท้าทาย”)

    

จัดโดย: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 02-424-5768, ร่วมด้วย คณะศิลปศาสตร์ มธ., โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศศ. มธ.,

สมาคมจดหมายเหตุสยาม, กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์, ชมรมอุษาคเนย์-อาเซียน