ภาคสนาม-Field Trip

"สยาม-มะละกา-สิงคโปร์: 500 ปี สยาม-โปรตุเกส-อุษาคเนย์"

From Siam to Melaka and Singapore: 500 Years of Siam-Southeast Asia and Portugal (1511-2011) 4D/3N

22-25 ตุลาคม/October 2011

กัวลาลัมเปอร์ –  มะละกา (มรดกโลก) – สิงคโปร์

4วัน/3คืน (เดินทางโดย TG โรงแรม 4 ดาว)

วิทยากรสายวิชาการจากมาเลเซียและสิงคโปร์ พร้อมด้วย  ชาญวิทย์  เกษตรศิริ

ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์  สมฤทธิ์  ลือชัย   และอัครพงษ์  ค่ำคูณ

       

 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

 

 

 

 

 

Day I เสาร์ที่ 22 ตุลาคม  54   กทม. - กัวลาลัมเปอร์  -  ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์  (บริการอาหาร/เที่ยง/เย็น)

07.00 น.        พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทสยาม คอร์นเนอร์ ทราเวล ซึ่งมาคอยต้อนรับท่าน ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

                      ขาออก บริเวณเคาเตอร์สายการบินไทย กรุ๊ปเช็คอิน เคาน์เตอร์ D

          09.15 น.        เหิรฟ้าไปกับสายการบินไทยเที่ยวบิน  TG 415 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

          12.15 น.      (เวลาท้องถิ่น)   คณะมาถึงที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์  จากนั้นออกเดินทางซิตี้ทัวร์ City Tour กรุงกัวลาลัมเปอร์ นครที่ห้อมล้อมไปด้วยสวนไม้ประดับ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมาเลเซีย NATIONAL MUSEUM, จัตุรัสเมอร์เดก้าชมเสาธง ที่มีความสูงที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรมตึกเก่าศิลปยุโรป  อาคารสุลต่านอับดุลซามัด  ชมพระราชวัง  “อีสตานา เนการ่า”  ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดจาเม็ด สถานีรถไฟเก่าแก่  KL TOWER สูง 421 เมตร และตึก PETRONAS Twin Tower สูง 452 เมตร   จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลมาร์เก็ต

             เย็น          รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์มื้อพิเศษ 

                             จากนั้นนำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรมซิตี้เทล มิดวัลเลย์ ระดับ 4 ดาว ใกล้สถานที่ช๊อปปิ้ง  MEGA MALL

           

 

 

 

 

 

 

 Day II อาทิตย์ที่  23 ตุลาคม  54  กัวลาลัมเปอร์ – เมืองใหม่ -   มะละกา  (บริการอาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)

   07.00 น        รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก 

   08.00  น.  นำคณะออกจากที่พักเดินทางสู่เมืองใหม่ปุตราจายา

   08.45 น.   ถึงเมืองใหม่“PUTRA JAYA” เมืองที่รวมสถานที่ราชการ, กระทรวงทบวงกรมต่างๆ ไว้ในเมืองเดียวกัน นำคณะชม มัสยิดสีชมพู ริมทะเลสาป (ท่านที่ต้องการเข้าข้างในต้องใสชุดคลุมชาวมุสลิมซึ่งบริการอยู่ด้านหน้ามัสยิด) ตึกทำเนียบรัฐบาล, บ้านพักนายกรัฐมนตรีหลายสมัย, พระราชวังรัฐสลังงอSELANGOR PALACE, สะพานและทะเลสาบปุตรา PUTRA ก่อสร้างขึ้นมาอย่างสวยงาม สถานที่ใช้ถ่ายทำละคร “เล่ห์ร้ายอุบายรัก” ให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้ เป็นที่ระลึก   

  10.00  น.   ออกจากเมืองใหม่ปุตตราจายา เดินทางสู่รัฐมะละกา Malacca เมืองท่าแรกในอุษาคเนย์ ที่โปรตุเกสเข้ายึด

  12.00  น.   รับประทานอาหารเที่ยง ณ. ร้านเอ จิ บัน เมนูพิเศษประจำมะละกา ชิกเก้น ไร๊ซ์ บอลล์ Chicken Rice Balls พร้อมทดลองลิ้มรส “มะละกอ” แห่งเมืองมะละกา (ไทยเราเรียกชื่อผลไม้นี้ตามชื่อเมืองต้นกำเนิด ก็คือมะละกา MELAKA-MALACCA)

  13.30  น.   นำคณะซิตี้ทัวร์เมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ นำท่านเดินทางไปชมความงดงาม    สมัยอาณานิคมโปรตุเกส-ฮอลันดา-อังกฤษ ของStadthuys, Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กังหันแถบ Dutch Square และย่านอาณาจักรสีแดง  ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัชซ์    high-light พิเศษที่ The Maritime Museum (A Replica of Flor de la Mar) จำลองเรือโปรตุเกสสมัยอาณานิคมยุกต้น

                        จากนั้นนำท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis Xavier ที่ศักดิ์สิทธิ์  ชมประตู Porta de Santiago ของป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส  เดินชมย่านของเก่าบน ถนน Jonker Street เป็นต้น

18.00 น.          รับประทานอาหารเย็นแบบ Peranakan (จีนผสมฝรั่ง ผสมมลายู ของ บาบ๋า ญาญ๋า) จากนั้นเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรมบูทีคสุดเก๋ สไตล์ซิโน-โปรตุกิส ในย่านเมืองเก่าอันแสนคลาสสิค

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day III จันทร์ที่  24 ตุลาคม 54  มะละกา –  ยะโฮร์ –สิงคโปร์ (บริการอาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)   

        07.00   น.  รับประทานอาหารเช้า ณ .โรงแรมที่พัก

        08.00  น.   ชมย่านไชน่าทาว์น และวัดที่เจิ้งเหอ (ซำปอกง Zheng He) เคยแวะมาเมื่อเมื่อคราวสำรวจโลกเมื่อ600ปีก่อน

                             จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ผ่านรัฐยะโฮบารูห์ รัฐหน้าด่านก่อนเข้าประเทศสิงคโปร์

        10.30  น.      ถึงสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางจากนั้น นำคณะจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

        12.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยง  จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ (NEW NATIONAL MUSEUM OF SINGAPORE) ชมเมืองสิงคโปร์  ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาลศาลฎีกา และศาลาว่าการเมืองชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน MERLION สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้ หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า MARINA BAY มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ESPLANADE ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน   จากนั้นนำท่านชม Old Parliament House ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของสยาม ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์ เมื่อครั้งที่องค์ยุวกษัตริย์ เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก และอนุสาวรีย์แรฟเฟิล SIR STAMFORD RAFFLES ผู้สถาปนาสิงคโปร์ ปี 1819

        18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำสิงค์โปร์ยามค่ำ ระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆสุดคลาสสิคพร้อมชมบ้านเรือนและย่านท่องเที่ยวยามราตรีที่สวยงาม จากนั้นเข้าสู่ที่พัก ย่าน ORCHARD ROAD ระดับ 4 ดาว ซึ่งเป็นย่านที่ดีที่สุดในสิงคโปร์

 

 

 

 

 

 

 

    

 

        

 

 

 

 

 Day IV อังคารที่ 25 ตุลา 54 เบย์แซน MARINA BAY SAND–ORCHARD SHOPS– กรุงเทพ (อาหารเช้า/เที่ยง)

        07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก แล้วนำท่านขึ้นสู่ยอดตึก “สกายปาร์ค-เบย์แซนบิวดิ้ง” (NEW SKY PARK, BAY SAND BLDG. สัญลักษณ์ใหม่สุดของตึกและสวนลอยฟ้า สิงคโปร์) นำท่านชมทัศนียภาพทั่วเกาะสิงคโปร์น่านฟ้าประเทศอินโดนีเซีย

แล้วชมที่มาของสัตว์สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ ที่มีหัวเป็นสิงโต ตัวเป็นปลาที่ Merlion Tower ท่านจะได้เข้าไปในตัวของเมอร์ไลอ้อนท์และรับของที่ระลึกกลับบ้าน

เที่ยวชมย่าน LITTLE INDIA กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของสิงคโปร์  

        12.00 น.                     รับประทานอาหารเที่ยง ณ.ร้านบุนตงกิ ร้านชื่อดังประจำเมืองสิงคโปร์ 

        13.30 น.      จากนั้นจากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ORCHARD ROAD อาทิเช่น ห้างTAKASHIMAYA, ISETAN, TANG  และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งบริเวณถนนออร์ชาร์ด จะตกแต่งประดับประดาด้วยโคมไฟต่างๆอย่างสวยงามเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ หรืออาจเลือกซื้อสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องเสียง ที่ย่าน SIM LIM SQUARE 

         18.00 น.      เดินทางสู่สนามบินชางกี  CHANGI AIRPORT

           20.50 น.       เหิรฟ้าไปกับสายการบินไทยเที่ยวบิน  TG 410 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

          22.10 น.      คณะเดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

                                                   

อัตราค่าลงทะเบียนภาคสนาม

 

ผู้ใหญ่ราคา พัก 2 ท่าน   ท่านละ                                                     29,500.-  บาท

เด็กอายุ 2-12 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม                 22,500.-  บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                                              7,000.-  บาท

ผู้เดินทางที่ประสงค์จะแลกตั๋วเครื่องบินด้วยไมล์สะสมของท่าน ท่านละ  20,000.-  บาท 

 

การชำระเงิน         โอนเงินค่าลงทะเบียนที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ท่าพระจันทร์  บัญชีออมทรัพย์ 114-216594-0

                             ชื่อบัญชี “อุษาคเนย์-อาเซียน”

                                งวดที่ 1 จำนวน  10,000.- บาท (เมื่อสมัคร)  งวดสุดท้าย จำนวน 19,500.- บาท (ภายใน 30 ก.ย. 54)

 

รายได้                    “สมทบทุนอุษาคเนย์ศึกษา”

 

อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวม

 

1.     ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย ไป-กลับ ไทย – มาเลเซีย - สิงคโปร์    

2.     ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามโปรแกรม

3.     ค่าที่พัก 3  คืน  ระดับ 4  ดาว

4.     ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม

5.     ค่าบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว

6.     ประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ระบุ)

 

อัตราค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวม

 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ

3. ค่าทิปไกด์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋า ฯลฯ

4. ค่าทำพาสปอร์ต

5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ และ 3%  หัก ณ ที่จ่าย

 

เอกสารการเดินทาง           

หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  (นับจากวันเดินทาง)

 

จัดโดย     บริษัท สยามคอร์นเนอร์ แทรเวล จำกัด (SIAM CORNER TRAVEL CO., LTD.)       

 

การยกเลิกการเดินทาง

                กรณีที่ผู้ลงทะเบียนภาคสนาม ขอยกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 20 วัน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน ยกเว้นในกรณีที่มีผู้มาแทน จะต้องชำระค่าส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบินในการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

 

การเปลี่ยนแปลงรายการ

                ผู้จัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุ จำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีที่สูญหายหรือสูญเสีย นอกเหนือความรับผิดชอบและเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน   ภัยธรรมชาติ   การจลาจลต่าง ๆ

 

 

หมายเหตุ        เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ชำระค่าบริการตามลำดับ

                       ขอความกรุณากรอกรายละเอียดด้วย ตัวบรรจง เพื่อสะดวกในการจัดทำเอกสาร

                               

v       ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่  v

คุณกิตสุนี  รุจิชานันทกุล  โทร. 02-424-5768 , 02-433-8713 ,089-457-8657  

e-mail:  kitsunee_tai@yahoo.com


ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่