มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

เชิญร่วมงานเสวนา

เปิดตัวหนังสือ – Booklaunch

The Rise of China and East Asia

เอเชียตะวันออกยุคใหม่: จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน

(ศ.เพ็ชรี  สุมิตร  และคณะ แปลจาก John K. Fairbank , Edwin O. Reischauer, Albert M. Craig East Asia: The Modern Transformation)

วันศุกร์ที่  28  กันยายน  2550 เวลา  13.00 – 17.00

ณ ห้องประชุม  สยามสมาคม  สุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) กรุงเทพฯ

 

13.00              ลงทะเบียน

13.30              ภาพยนตร์  “เปลี่ยนสยามเป็นไทย นามนั้นสำคัญไฉน” 

โดย บริษัท เบริ์ด อายวิว เน็ตเวิร์ค จำกัด

14.00              ขับร้องหมู่  “เพลงชาติสยาม เพลงชาติไทย” โดย นักศึกษาอุษาคเนย์ มธ.

14.30              เปิดโดย พล...เภา สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

                 14.45              เสวนา “เอเชียตะวันออกยุคใหม่: จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน”

วรศักดิ์        มหัทธโนบล

พิมพ์ประไพ  พิศาลบุตร

วิโรจน์         ตั้งวาณิชย์    

สมฤทธิ์        ลือชัย (พิธีกร)

16.30              ปิดงาน ขับร้องหมู่ “รักกันไว้เถิด” และ งานเลี้ยงรับรอง

 

จัดโดย

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

 

หมายเหตุ       ในวันงานเปิดตัวหนังสือจำหน่ายหนังสือ ราคาพิเศษ

สนใจติดต่อสอบถามที่   มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โทร. 02-433-8713, 02-424-5768   e-mail: kitsunee_tai@yahoo.com