เชิญร่วมเสวนาวิชาการ /Panel Discussion-Burma

"ประชาธิปไตยในพม่า ?-คำตอบในสายลม

Democracy in Burma? The Answer is Blowing in the Wind!

ห้อง 301 คณะศิลปศาสตร์ มธ ท่าพระจันทร์

Room 301 Liberal Arts, Thammasat U. Tha Phrachan

ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน Fr. 19 June 2009 13:00 – 17:00

 

13:00  ลงทะเบียนและฉายวีซีดี/Registration and VCD

14:00 เสวนาหนังสือ “พม่า” ของมูลนิธิโครงการตำราฯ และอื่นๆ Textbooks on Burma and Book-launch

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์/Thamrongsak P.

สุภัตรา ภูมิประภาศ/Supatra P.

14:45 อ่านแถลงการณ์ “อาเซียนกับพม่า โดยนศ. หนุ่มสาว 1 คู่ Burma-Asean: Declaration Reading

15:00 อภิปราย “ประชาธิปไตยในพม่า? – คำตอบในสายลม! " Panel: Democracy in Burma? The Answer is Blowing in the Wind!

ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์/Thitinan P. (Chula. U.)

ศรีประภา เพชรมีศรี/Sriprapha P. (Human rights, Mahidol U. )

ซอว์ อ่อง /Soe Aung รองเลขาธิการ Forum for Democracy in Burma

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี/Supalak K. (The Nation)

สมฤทธิ์ ลือชัย/Somrit L. ดำเนินการอภิปราย

17:00 ปิดงาน

 

หมายเหตุ/Notes

19 June ตรงกับคล้ายวันเกิดอองซานซูจี/Aung San Suu Kyi’s birthday

ร่วมจัดโดย  วิชาสุวรรณภูมิอุษาคเนย์  ศศ. มธ.

กับมูลนิธิโครงการตำราฯ และชมรมอุษาคนเย์-อาเซียน

Hosts: Textbooks Foundation and Asean-Usakhane Club, TU.