Thairath Book Online

--------------------------------------------------------------------------------------------

ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2550

 

รัฐในพม่า โรเบิร์ต เอช.เทย์เลอร์ เขียน  พรรณงาม เง่าธรรมสาร สดใส ขันติวรพงศ์ ศศิธร รัชนี ณ อยุธยา แปล  พิมพ์ครั้งที่ 1  มกราคม 2550, หนา 522 หน้า จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย The Toyota Foundation มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ราคา 320 บาท

 

 

 

กว่าที่หนังสือ รัฐในพม่า  จะเดินทางจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ The State in Burma มาเป็นภาษาไทยได้นั้น ทิ้งช่วงเวลาห่างกันถึงเกือบ 20 ปี  เป็นช่วงเวลา 20 ปี ที่สภาพสังคมโลกและหลากหลายปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปแล้ว แต่นั่นมิได้หมายถึงว่าเราควรจะมองข้ามหนังสือเล่มนี้ไปอย่างง่าย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยที่มีเขตแดนชิดติดกันกับพม่ายาวเหยียดเป็นพันกิโลเมตรและช่วงประวัติศาสตร์บางตอนที่กระทบกระทั่งกันนั้นยิ่งควรจะต้องรู้จักกันไว้ให้มาก

 

หนังสือเล่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มประวัติศาสตร์การเมืองพม่าสมัยใหม่ เป็นงานศึกษาเชิงวิเคราะห์พัฒนาการของรัฐในพม่า นับจากต้นสมัยใหม่จนถึงปลายทศวรรษ 1980 เน้นบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันหลักที่ควบคุมอำนาจรัฐกับภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม แบ่งออกเป็น 4 ช่วงใหญ่ ได้แก่ ยุคก่อนอาณานิคมภายใต้ระบอบกษัตริย์สองราชวงศ์สุดท้าย การจัดระเบียบสังคมใหม่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ และการตอบโต้ของชาวพื้นเมือง (ค.ศ.1825-1942) การดิ้นรนเพื่อเอกราช และการเมืองภายใต้รัฐบาลพลเรือน (ค.ศ.1962) และเสี้ยวศตวรรษแรกภายใต้รัฐบาลทหาร (ค.ศ.1962-1987)

 

คณะผู้แปลเกริ่นในคำนำไว้ว่า ตลอดช่วงเวลาเหล่านั้นรัฐในพม่า ทั้งในยุคก่อนอาณานิคมและที่ตามมาภายหลัง ได้พยายามปรับตัวเข้ากับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของพลังใหม่ๆ ของสังคม มีการต่อสู้ระหว่างผู้กุมอำนาจรัฐกับสถาบันคู่แข่งอื่นในสังคมเพื่อช่วงชิงอำนาจความเหนือกว่าตลอดมา..แม้จะเป็นหนังสือที่อ่านไม่ง่ายนัก แต่วิธีการศึกษาที่ผู้เขียนใช้ก็ช่วยเปิดประเด็นสำคัญ ที่ทำให้เราเข้าใจพลังและปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของสังคมร่วมสมัยในพม่าอย่างถ่องแท้มากขึ้น

 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์ไทย ยกย่องไว้ในคำนำว่า "..เป็นหนังสือที่ว่าด้วยภูมิหลังของพม่าก่อน 1988 (พ.ศ.2531) ที่ดีที่สุดก็เป็นได้ เพราะนี่เป็นงานวิจัยที่ใช้หลักฐานจากทั้งจากภาษาอังกฤษและภาษาพม่า และการวิจัยภาคสนามในพม่า อย่างที่ยากจะหานักวิชาการอื่น ๆ มาเทียบเคียงได้"

 

หนังสือเล่มนี้อาจจะอ่านยากอย่างที่คณะผู้แปลเกริ่นไว้ อาจจะเป็นงานที่ดีที่สุดว่าด้วยภูมิหลังพม่าก่อน 1988 และแน่นอนที่สุดหนังสือเล่มนี้มิใช่ตำนานอย่างที่อยากจะได้ยิน แต่เป็นสิ่งอันจำเป็นที่เราควรจะรู้จักเพื่อนบ้านจากอีกมุมมองหนึ่ง ที่เราอาจไม่คุ้นเคย

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

จาก http://www.thairath.co.th/thairath_bookonline.php?section=bookonline&content=34941