ชมรายงานข่าวเปิดตัวหนังสือ

 

เชิญเปิดตัวหนังสือ

“การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850 - 1970”

ของ James C. Ingram-Economic Change in Thailand

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552

เวลา 13.30–16.30 น.

ณ ห้อง 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

...........................................................................................................................................................

 

เวลา    13.30            ลงทะเบียน/ฉายวีซีดี

14.00            แนะนำหนังสือ “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850 - 1970” ของ James C. Ingram

                             โดย     ผศ.ชูศรี              มณีพฤกษ์

                                      ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์    เพชรเลิศอนันต์

14.30            เสวนา “ข้อคิดจาก J. C. Ingram: เศรษฐกิจไทย-เราจะไปอย่างไรกัน”

                        โดย     ศ.ดร.อัมมาร             สยามวาลา

                                                ศ.รังสรรค์                 ธนะพรพันธุ์

                                                ดร.คริส                      เบเกอร์                            

รศ.ดร.พอพันธ์       อุยยานนท์

                                                ดร.ชาญวิทย์             เกษตรศิริ

16.30             สังสรรค์

 

หมายเหตุ       เนื่องในโอกาสงานสัปดาห์เปิดโลกการอ่าน 14-20 ธันวาคม 2552

คณะศิลปศาสตร์ มธ., ชมรมหนังสือสัญจร ร่วมจัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่มีค่าลงทะเบียน (ฟรี)    

* วิทยากรอยู่ระหว่างทาบทาม