ขอเชิญร่วมสัมมนา 

70 ปีสยามเป็นไทย – ย้อนเวลาสู่อนาคต

24 มิถุนายน 2482-2552

70th Anniversary-From Siam to Thailand: Back to the Future? 24 June 1939-2009

พุธ 24 มิถุนายน 2552 - 9.00 - 18.00

ณ หอ (เล็ก) ศรีบูรพา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พระนคร

 

09.00              ลงทะเบียน (วีซีดีสยามเป็นไทย)

09.30              กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นายกสภาฯ ธรรมศาสตร์

10.00              เปิดตัวหนังสือ “หนึ่งศตวรรษ: รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศไทย จาก กบฏ ร.ศ. 130 ถึงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือ ประชาธิปไตยกับอำมาตยาธิปไตย”

โดย ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี  และ ผศ.ดร..ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ 

10.30              ขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงชาติสยาม - ชาติไทย - 24 มิถุนา” โดย SEAS/TU BAND

10.45              ปาฐกถานำ "พัฒนาการของรัฐชาติกับความขัดแย้งภายในของชาวสยาม"

                       โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

12.00              อาหารกลางวันตามอัธยาศัย (วีซีดี สยามเป็นไทย)

13.00              อภิปราย "การเมืองสยามประเทศไทย เราจะไปทางไหนกัน"

คุณ บัญญัติ  บรรทัดฐาน

คุณ จาตุรนต์  ฉายแสง

ศ. ดร.ผาสุก   พงษ์ไพจิตร

คุณคำสิงห์  ศรีนอก  (ลาวคำหอม)

รศ.ดร.ธเนศ   อาภรณ์สุวรรณ  ดำเนินรายการ

(จบรายการด้วยขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงชาติลาว-กัมพูชา-พม่า” เพื่อนบ้านของเราในอุษาคเนย์/อาเซียน)

15.30              ละครประกอบเพลง "70 ปี ดอกไม้งามจากสยามเป็นไทย"

16.30              ขับเพลงประสานเสียง - แสงดาวแห่งศรัทธา, โดมในดวงใจ, มาร์ช มธก. โดย  SEAS/TU BAND

17.00              งิ้วธรรมศาสตร์ (จูเนียร์) “เรื่อง เปา บุ้น จิ้น ตอน ประหารราชครู กับ คดีสยามโป๊ยก๊ก ถล่ม 70 ปี ประเทศไทย”

18.00              ปิดงานด้วยการร้องเพลงร่วมกัน "รักกันไว้เถิด"

 

พิธีกร  - สมฤทธิ์  ลือชัย  -อัครพงษ์  ค่ำคูณ  และ นศ. SEAS/TU

หมายเหตุ

ก.   จัดโดย: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 02-424-5768,

      ร่วมด้วย    คณะศิลปศาสตร์ มธ., โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศศ. มธ.,

     สมาคมจดหมายเหตุสยาม, กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์, ชมรมอุษาคเนย์-อาเซียน

ข.   เนื่องในโอกาส

-77 ปีของการอภิวัฒน์/ปฏิวัติ 24 มิถุนายน (2475-2552)

-75 ปี มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (2477-2552)

-70 ปี สยามประเทศไทย (2482-2552) รวมทั้งวาระครบรอบ

-57 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2495-2552) และ

-47 คณะศิลปศาสตร์ (2505-2552) และ

-10 ปี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (2542-2552)

ค.   ไม่มีค่าลงทะเบียน

 

 

Invitation to a Siam-Thailand Seminar (inThai) 24 June

“70th Anniversary, 1939-2009-From Siam to Thailand: Back to the Future?”

Wed. 24 June 2009 - 09:00-18:00, TU. Auditorium, Tha Phrachan

 

09.00              Registration (VCD-From Siam to Thailand)

09.30              Opening by Dr. Sumet Tantivejakul: Chairman of TU Council

10.00              Book-launch: "Thai/Siamese Politics: From 1912 Coup to 2006 " by Sriprapha Phetmisri. and Thamrongsak Phetlert-anan.

10.30              Singing: Sayam - Thai National Anthems, 24 June by SEAS/TU BAND

10.45              Keynote Speech-Seksan Prasertkul

12.00              Lunch Break and (VCD-From Siam to Thailand)

13.00              Panel Discussion: Siam to Thailand : Whither Our Country?

          Banyat Banthadthan, Chaturon Chaisaeng, Pasuk Phongpaichit, Khamsing Srinok, Thanet Aphornsuwan.

                      (plus National Anthems from Laos, Cambodia, and Vietnam)

15.30              Musical Drama: 70 Years Siamese-to-Thai Beauty Queens

16.30              Songs: Saeng dao haeng sattha, Dome nai duangjai and UMPS March by  SEAS/TU BAND  

17.00              TU Chinese Opera-Pao Boon-chin and the Siemkoks

18.00              Closing: Rak kan wai therd    

Notes:  Hosted by Social Sciences and Humanities Textbooks Foundation,

and the Southeast Asia Program, Thammasat University ,

The Siam Archive Association, Jit Phoumisak Fund, and Asean-Usakhane Club.

All is welcomed and no registration fee.