มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

 

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ขอเชิญร่วมอภิปราย
“จาก 14 ถึง 6 ตุลา และพฤษภาเลือด ประวัติศาสตร์บาดแผล กับบท (ไม่) เรียนของเรา”
From October 14th to 6th and the Bloody May: The Unlearned Lessons of Our History
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, กนกรัตน์ เลิศชูสกุล, ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, อัครพงษ์ ค่ำคูณ
และรายการแสดง “นาฏรัฐ” โดยนักศึกษาอุษาคเนย์ ปี 1 มธ.
Theater State and Songs from Siam to Thailand SeasTU Students/8
อังคาร 19 กุมภาพันธ์ 2551/Tuesday 19 February 2008 
13:00-18:30 ชั้น 3 ตึกเอนกประสงค์ มธก. ท่าพระจันทร์
Thammasat University, Tha Phrachan, Bangkok
สำรองที่นั่ง/seat reservation call. 02-4245768/ 02-4338713/ 02-6132672/ 02-6132599 
13:30-14:00          ภาพยนตร์VCDสารคดี “จากสยามเป็นไทย: นามนั้นสำคัญมากฉะนี้หรือ
                             From Siam to Thailand: What in a name (English subtitle)
14:00                    อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 
14:15                    ปาฐกถานำ “ประวัติศาสตร์บาดแผลกับบท (ไม่) เรียน”
                             ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
14:30                    “นาฏรัฐเพลงประวัติศาสตร์การเมืองสยามประเทศ (ไทย)”
                             Theater State and Songs from Siam to Thailand SeasTU Students/8
                             (บทกวี “ฉันเยาว์ ฉันเขลา” สู้ไม่ถอย, G. Verdi’s Liberty )
14:45                    ภาพยนตร์สารคดี/VCD (57 นาที) “14 ตุลาบันทึกประวัติศาสตร์”
                             (October 14 Student Uprising, with English subtitle)
15:45                    ปาฐกถา “6 ตุลา-บท (ที่ไม่) เรียนของสังคมไทย”
                             อ. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
16:00                    “นาฏรัฐเพลงประวัติศาสตร์การเมืองสยามประเทศ (ไทย)”
                             Theater State and Songs from Siam to Thailand SeasTU Students/8
                             (Internationale หนักแผ่นดิน และแสงดาวแห่งศรัทธา)
16:15                    ภาพยนตร์สารคดี/VCD “6 ตุลา”
17:00                    ปาฐกถา “พฤษภาเลือด-อีกหนึ่งบท (ที่ไม่) เรียนของสังคมไทย”
                             ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
17:15                    “นาฏรัฐเพลงประวัติศาสตร์การเมืองสยามประเทศ (ไทย)”
                             Theater State and Songs from Siam to Thailand SeasTU Students/8
                             (ทะเลใจ บทกวีและบทเพลง “ราษฎร/ราชดำเนิน”)
17:30                    ภาพยนตร์สารคดี/VCD 54 นาที “บันทึกสีดำ”
พิธีกร อ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ
หมายเหตุ   จัดโดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (โครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน), 
วิชา ป. 211 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ., หลักสูตรควบตรี/โทด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ มธ. 
ร่วมใน  TU FORUM ของวาระครบรอบ 35 ปี “14 ตุลา 2516” กับ 32 ปี “6 ตุลา 2519” 
และ 16 ปี “พฤษภาเลือด 2535” เข้าชมและฟังเสวนา ฟรี ฟรี ฟรี