ภาพปกฉบับพิมพิมพ์ครั้งล่าสุด แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 เล่มใหม่ พร้อมโปสเตอร์การเมือง ตุลา ตุลา

****************

คลิกที่ปกหนังสือเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 
 
 
 
ที่อยู่