มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

ท่่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือ Full Text ได้ที่ www.textbooksproject.org

 

ต้นทางแต้จิ๋ว - ตามรอยบรรพชนสมเด็จพระเจ้าตากสิ

Back to King Taksin’sTeochewland

(ตระกูลแซ่แต้-แซ่เจิ้ง)

XIAMEN (เซี่ยเหมิน=อามอย/เอ้หมึง/Amoi) 

SHANTOU (ซ่านโถว=ซัวเถา )

CHAOZHOU (เฉาโจว=แต้จิ๋ว)

วิทยากรท้องถิ่น และ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  กับ สมฤทธิ์ ลือชัย

30 เมษายน –  5 พฤษภาคม 2558    6 วัน / 5 คืน (TG)

 

ท่านละ 39,900.- บาท / โรงแรม 4 ดาว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

 

 

สัมมนาวิชาการประจำปี 2557

"ไทย – พม่าศึกษา  ในกรอบประชาคมอาเซียน"

Thai - Myanmar Studies in ASEAN Community

พฤหัส 18  - ศุกร์ 19 ธันวาคม  2557 /

Thu 18 – Fri  19 December 2014

ณ อาคารเอกาทศรถ  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

และ

ลงพื้นที่ภาคสนาม

แม่สอด – เมียวดี – มะละแหม่ง – ตันบูซายัต – หงสาวดี – ย่างกุ้ง

ศุกร์ 19  – พุธ 24  ธันวาคม 2557  (6 วัน/ 5 คืน)

ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา คลิ๊กที่นี่

ภาพที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่าย
“ผู้คน ชีวิต แผ่นดิน และวัฒนธรรมอาเซียน”
(ASEAN: Peoples, Lives, Lands, and Cultures)

ดูได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย
“ผู้คน ชีวิต แผ่นดิน และวัฒนธรรมอาเซียน”
(ASEAN: Peoples, Lives, Lands, and Cultures)

Click ที่นี่

เชิญร่วมงานเสวนา / เปิดตัวหนังสือ – Book launch

หนังสือชุด “สมุดเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”

Know Our ASEAN Neighbors

 

วันอังคารที่  26  สิงหาคม  2557

เวลา  13.30 – 16.30

ณ ห้อง LA 107   ริมน้ำ ค ณะศิลปศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

ในหัวข้อ

"ผู้คน ชีวิต แผ่นดิน และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN: Peoples, Lives, Lands, and Cultures)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

เชิญร่วมงานเสวนา / เปิดตัวหนังสือ – Book launch

หนังสือชุด “ สมุดเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”

Know Our ASEAN Neighbors

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557

เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้อง LA 107 ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

ใบจอง หน้า 1 / หน้า 2

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย

ในหัวข้อ

“ผู้คน ชีวิต แผ่นดิน และวัฒนธรรมอาเซียน”

( ASEAN: Peoples, Lifes, Lands, and Cultures )

เชิญร่วมงานเสวนา / เปิดตัวหนังสือ – Book launch

ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

(ศ.เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต แปลจาก

A History of Singapore : Edited by Ernest C.T.Chew , Edwin Lee )

 

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557

เวลา 13.30 – 16.00

ณ ห้อง LA 107 ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

13 .30 ลงทะเบียน

14.00 กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์

14.15 แนะนำหนังสือ และเสวนา

โดย ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

อ.มรกตวงศ์ ภูมิพลับ

อ.ณัฐพจน์ ยืนยง

ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม ดำเนินรายการ

16.00 ขอบคุณและปิดการเสวนา โดย ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต

ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

พิธีกร คุณโชติรส นาคสุทธิ์

จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ร่วมกับ วิชา อศ.453 ประเทศศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม” ในกรอบประชาคม อาเซียน

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ

หมายเหตุ ในวันงานเปิดตัวหนังสือจำหน่ายหนังสือ ราคาพิเศษ

สนใจติดต่อสอบถามที่ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โทร. 02-424-5768 , 02-433-8713 e-mail : textbooksproject@gmail.com

กิจกรรมบรรยายสาธารณะ

"จากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่ประวัติศาสตร์โลก"

วิกฤตบ้านโป่ง-ทางรถไฟสายมรณะ-สงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2485

และเปิดตัวหนังสือ "บ้านโป่ง กับ พ่อและแม่ : ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว"

พร้อมฉายภาพยนตร์ "The Railway Man"

ที่สร้างจากเรื่องจริงของเชลยศึกที่รอดชีวิตจากการสร้างทางรถไฟสายมรณะ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

กิจกรรมสัมมนามูลนิธิโครงการตำราฯ พร้อมสิ่งพิเศษที่จัดให้ท่านผู้สนใจโดยเฉพาะ

(1) พฤหัส 1 พ.ค. สัมมนาเขตแดนทางทะเล : ปัญหาและทางออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

สมัครร่วมสัมมนา 100 ท่านแรก ฟรีค่าลงทะเบียน

(2) พุธ 7 พ.ค. บรรยายสาธารณะประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น

สงครามมหาเอเชียบูรพา-วิกฤติบ้านโป่ง-ทางรถไฟสายมรณะ พ.ศ.2485

พร้อมฉายภาพยนตร์ "The Railway Man" (แค้นสะพานข้ามแม่น้ำแคว)

ภาพยนตร์เข้าใหม่ สร้างจากเรื่องจริงของการสร้างทา งรถไฟสายมรณะ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

นำแสดงโดยสองนักแสดงเจ้าของ รางวัลออสการ์ โคลิน เฟิร์ธ และ นิโคล คิดแมน

กิจกรรมร่วมสนุกบนเฟชบุ๊คมูลนิธิโครงการตำราฯ แจกบัตรชมภาพยนต์-ที่นั่งร่วมงานเสวนา-และหนังสือที่ระ ลึก (10ที่ 7 รางวัล)

หมายเหตุ : สถานที่ชมภาพยนตร์ จะแจ้งอีกครั้ง

ข้อแม้การรับรางวัล : ทุกกิจกรรมที่ท่านได้รับรางวัล-สิทธิพิเศษ

ผู้รับรางวัลต้องสามารถเข้าร่วมได้

ทั้งนี้เพื่อไม่เป็นการปิดโอกาสแก่ผู้อื่นที่มีความตั้ งใจจริงๆ

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42

ณ เวทีเอเทรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์

โครงการอบรมเกียรติบัตร

“ อยุธยาศึกษา : ทวารวดีศรีอโยธยา ตลาดวิชาสำหรับครู– อาจารย์”

และ / หรือผู้ที่ปฏิบัติงานและศึกษาเกี่ยวกับอยุธยา

รุ่นที่ 10 / 2557

วันจันทร์ 28 และ วันอังคาร 29 เมษายน 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา

SRI LANKA    7D/ 6N   12-18  APRIL   2014

ศรีลังกา 7 วัน 6 คืน

วิทยากรศรีลังกา และ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ กับ สมฤทธิ์ ลือชัย

เมืองมรดกโลก ...   “ สิกิริยา” – “ อนุราธปุระ” – “ ดัมบุลล่า” – “ แคนดี้”

*** ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต นมัสการ   “ รอยพระพุทธบาท”   ณ ยอดเขาสุมนกูฏ ***

12   –   18 เมษายน 2557

ท่านละ 49 , 900.- บาท / โรงแรม 4 ดาว

รายละเอียด และใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “ปัญหาและทางออก : เขตแดนทางบก –

ทางทะเล ของไทยและประชาคมอาเซียน”

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556

ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชบ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

ศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยสู่การแก้ปัญหา - เปิดตัวหนังสือ J.C. Ingram
“กับดักชาตินิยม” - สัมภาษณ์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
โครงการอบรมเกียรติบัตร “อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู–อาจารย์” รุ่นที่ 5/2552
อ่านข่าวงานสัมมนา "การเมืองสยามประเทศ (ไทย) –หลังรัฐบาลใหม่และหลังรัฐธรรมนูญ 2550" จากประชาไท
อ่านข่าวงานสัมมนา "ไสยศาสตร์/มตร์ดำ การเมือง และชาตินิยม กรณีศึกษา 2 ปราสาทฯ" จากประชาไท
Pramoedya Ananta Toer: From Indonesia to Siam by Benedict Anderson

หนังสือแนะนำใหม่ล่าสุด มีวางตลาดแล้ว

click link CU Book Store
click link TU Books Store

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Since15/12/06

ที่อยู่